สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือ “ทำความฝันนั้นให้กลายเป็นความจริง”