แนวข้อสอบที่มักตอบผิด, คำถามที่มักออกสอบ

คุ้นกันไหมกับชื่อนี้ น้อง ๆ ตัดสินใจให้ดี ก่อนที่จะเลือกตอบนะ :D

ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบเซเรบอส ปีที่ 27 วิชาสังคมศึกษา หน้าที่ 174 ข้อ 27