รวม Tense เน้น Grammar – Present Tense

รื้อแกรมม่าที่พังอยู่แล้วลับมันให้เฉียบ โดยเฉพาะเรื่อง “Tense” น้อง ๆ ต้องจำให้ขึ้นใจเลย ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไหน ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน สิ่งนี้ต้องเป๊ะมาก ๆ จะสอบพาร์ทเขียน อ่าน หรือส่วนอื่น ๆ ก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลา


ที่มาข้อมูล : http://www.siraekabut.com/2011/05/english-grammar-summary-part1/