สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

เวลาจะเกิดปัญหาอะไร จะเหนื่อย หรือท้อ อยากให้น้อง ๆ “สู้” นะครับ :D