20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 7) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

มาแล้วครับ! สำหรับ 20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 7) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์หลักฐานในข้อใดที่ไม่สามารถใช้ตรวจหาฆาตกรโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ ลายนิ้วมือ
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 27 วิชาชีววิทยา หน้าที่ 68 ข้อ 10

How do you feel when saying “Butterflies in my stomach”. เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ over worried      
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 28 วิชาภาษาอังกฤษ หน้าที่ 180 ข้อ 2

1.กัญญารัตน์ ณรงค์ศร
2.วิชญาดา วชิรภัทรกุล
3.สรียาวรรจฒ์ จันทร์แสง
4.ศุภิสรา รัตน์สุรีย์
5.ปิยากร ชุมประมาณ
6.บัณฑิตา ยิ้มฉอด
7.ภัทรวดี ศรีประดู่
8.ศิรประภา นิยม
9.ธรรญชนก บรรดาดี
10.กัรตีการ์ ลูมะ
11.สุธามาตย์ โลโต
12.จิรพัส คำทอง
13.สุภิตา กอฟัก
14.ธัญรดา ชัยสนิท
15.ชฎาภรณ์ โทนโคกสูง
16.ภานุพันธ์ ปิยะโชติ
17.ชนสิทธิ์ นนศรีราช
18.นันทนัท เซ็นศิริ
19.ศิริวิมล อินหลี
20.ณัฐมล แสนสิทธิ์

น้องๆ ผู้โชคดีทั้งหมด 20 คน รอรับ SMS ยืนยันจากทีมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับ

ส่วนน้องๆ คนไหน พลาดโอกาสรอบนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า เร็วๆ นี้ นะครับ ^^