ประกาศ 20 รายชื่อ น้องๆ ผู้โชคดี ได้ที่นั่งฟรี รอบ 6

มาแล้วครับ! สำหรับ 20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 6) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

ชาวกรีกผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์ เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ ฮิโปกราเตส
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 28 วิชาสังคมศึกษา หน้าที่ 230 ข้อ 63

เพราะเหตุใดคนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานไฟฟ้าถ่านหินจึงไม่ควรเก็บน้ำฝนมาเพื่อบริโภค เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ ฝนมีกรดซัลฟิวริกปนอยู่
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 28 วิชาเคมี หน้าที่ 153 ข้อ 8

1.สุวิชาดา ธีระพันธ์
2.กรรณิกา ภิญโญยิ่ง
3.สมฤทัย โชติสนธ์
4.ศวัสกร ปิติวรยุทธ
5.ภาสวรรณ สุณัฐพงศ์
6.เกศมณี นันทะโสม
7.กนกวรรณ ธุระพันธุ์
8.อานันท์ พรสุขศิริ
9.ณัฏฐวัฒน์ เทพคำ
10.ฐิติมา คุณาเวชกิจ
11.สาธิดา โรน์ประเสริฐ
12.กัลย์สุดา ตุมรสุนทร
13.ปรินทร ผาใต้
14.ณัฐณิชา แสงสีนิบ
15.ธัญชนก อยู่เจริญ
16.พิชชาญา ชูจิตร์
17.รดา แก้วฉาง
18.ญาณิสรา กอวัฒนา
19.มารีนา สุขะเกศ
20.พิชชาภา วายโสกา

น้องๆ ผู้โชคดีทั้งหมด 20 คน รอรับ SMS ยืนยันจากทีมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับ

ส่วนน้องๆ คนไหน พลาดโอกาสรอบนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า เร็วๆ นี้ นะครับ ^^