ประกาศ 20 รายชื่อ น้องๆ ผู้โชคดี ได้ที่นั่งฟรี รอบ 5

มาแล้วครับ! สำหรับ 20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 5) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ป่าชนิดใดพบความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ ป่าดิบชื้น
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 28 วิชาชีววิทยา หน้าที่ 80 ข้อ 17

ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ วีรกรรม ปฏิบัติการ อัญชุลี
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 28 วิชาภาษาไทย หน้าที่ 111 ข้อ 8

1.ชรินรัตน์ สาตทอง
2.รุ่งรัศมี ซิงห์
3.วาหลี ตาดวงจิตร
4.รัชนก พุ่มจำปา
5.ชนาทิพย์ พัธ์มานะเจริญผล
6.พิมพ์ลภัส เผือกขาว
7.เมธาวี ทองโอ
8.ปภัสรา ยังเหลือ
9.ฉัตรชฎา บัตรศรี
10.นิตยา วิเศษหมื่น
11.สุทธิพงศ์ เที่ยงธรรม
12.ธวัชชัย ทองฤทธิ์นุ่น
13.วาณิชา พุ่มแก้ว
14.วริศรา มีสานุ
15.ญาณันธร วศินะเมฆินทร์
16.วิภาภรณ์ ทับอ่ำ
17.ณัฐฐ์โชติ มาตย์ทิพย์
18.เจนจิรา เชวงทรัพย์
19.จิดาภา วงษ์พสุเสถียร
20.วริษฐา ตาคำชัย

น้องๆ ผู้โชคดีทั้งหมด 20 คน รอรับ SMS ยืนยันจากทีมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับ

ส่วนน้องๆ คนไหน พลาดโอกาสรอบนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า เร็วๆ นี้ นะครับ ^^