สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

“ความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว” เป็นกำลังใจที่ดีมาก ๆ เลยนะครับ <3