เทคนิคพิชิตคำศัพท์ - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหาร

ใครสายกินยกมือขึ้น! จดคำศัพท์เหล่านี้ไว้รัว ๆ เลยนะ ต้องได้ใช้กันอย่างแน่นอน ทั้งในชีวิตประจำวันและตอนสอบ