20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 4) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

อุตสาหกรรมการผลิตในข้อใดมีส่วนทำลายภูมิประเทศน้อยที่สุด เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 27 วิชาสังคมศึกษา (240 หน้า) หน้าที่ 239 ข้อ 128

การเคลื่อนที่ในข้อใดไม่เป็นการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ ขับรถยนต์เข้าโค้ง
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 28 วิชาฟิสิกส์ หน้าที่ 14 ข้อ 18

1.พัชรพล สุขผ่อง
2.กัณฐัศว์ คูหาเรืองรอง
3.ชลดา ภาคนอก
4.ศศิธร เทียนจันทร์
5.ทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์
6.วนัสดา อารีย์วงค์
7.กชพร ศิริเกตุ
8.วรรณภา รอนไพรี
9.ปนัดดา แซ่จู
10.ปิยฉัตร ธรรมธุระ
11.วิมลมาศ รัตนวิโรจน์
12.วิภัทรา เชิดชูวงศ์สันติ
13.ขวัญจิรา เพียงสุวรรณ
14.ณัฐนรี โพธิสว่าง
15.เบญจรัตน์ พันธ์เจริญ
16.ณัฐพร ปรีชา
17.พิมพ์นารา รัตนกาฬ
18.ฮัสนะห์ บราเฮง
19.พัทน์ธนัท ภูติภิณโยวัฒน์
20.นภัสสร รอดเขียว

น้องๆ ผู้โชคดีทั้งหมด 20 คน รอรับ SMS ยืนยันจากทีมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับ

ส่วนน้องๆ คนไหน พลาดโอกาสรอบนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า เร็วๆ นี้ นะครับ ^^