มาแล้วครับ! สำหรับ 20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 3) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

แก๊สในข้อใด คือ LPG เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ โพรเพน+บิวเทน
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 27 วิชาเคมี (176 หน้า) หน้าที่ 158 ข้อ 18

ภาคใดของไทยมีเขตภูมิลักษณ์ที่เป็นทิวเขาและที่ราบระหว่างภูเขา เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ ภาคเหนือ
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 27 วิชาสังคมศึกษา (240 หน้า) หน้าที่ 145 ข้อ 30

1.กิตตินันท์ ดีแก้ว
2.ชิดชนก มูลศร
3.ลลิตภัทร จินะพรม
4.ศุภณิกาญจน์ มั่นคง
5.สุวภัทร ดอกรัก
6.อนุสรา สมตัว
7.ชลธิชา บุญมั่น
8.วัชรพงศ์ ไตรรัตนพิพัฒน์
9.ชมพูนุช เจริญนิธิโชติ
10.ปิยวรรณ แสงกับ
11.ชฎาพร นามเชียงใต้
12.มนัสนันท์ วรเกษมสุข
13.มณีรัตน์ พิมพ์ศร
14.กมลวรรณ พันตัน
15.อธิทัต ตรีฤทธิวิไล
16.มัญชรีกร เชิดชู
17.ธนาภรณ์ แปงแก้ว
18.พุฒิพร ทิมศรีกล่ำ
19.ณัฐมล ประเสริฐสวัสดิ์
20.เจษฎาภร แปวชัยภูมิ

น้องๆ ผู้โชคดีทั้งหมด 20 คน รอรับ SMS ยืนยันจากทีมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับ

ส่วนน้องๆ คนไหน พลาดโอกาสรอบนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า เร็วๆ นี้ นะครับ ^^