เคล็ด(ไม่)ลับกระชับความตั้งใจ – เครียดตอนสอบต้องทำยังไง?

แต่ไม่ใช่ว่าเดินรอบห้องสอบนะ 55555 แค่น้อง ๆ อย่าสร้างแรงกดดันให้ตัวเองจนเกิดเป็นความเครียดก็พอ