รวม Tense เน้น Grammar – คำกริยาที่ห้ามใช้กับ Present Continuous

น้อง ๆ ลองดูให้ดีนะครับ คำกริยาที่มักใช้กับ Present Continuous มักจะสามารถแสดงสถานภาพว่าเรากำลังกระทำอยู่ได้ เช่น eating, running หรือ walking แต่สำหรับบางคำเราจะไม่สามารถแสดงว่าเรากำลังทำอยู่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกริยาที่เป็นนามธรรม