สาส์นจากรุ่นพี่ - พี่นาดาวชวนคลายเครียด

“ไหนมีใครเคยอยากไปโรงเรียน เพราะเหตุผลนี้บ้าง ขอเสียงหน่อย”


 เติมกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ตัวเองเสร็จแล้ว ก็ตั้งใจเรียนกันต่อนะ J