แนวข้อสอบที่มักตอบผิด

ลองคิดดูให้ดีก่อนตอบนะ คำตอบที่คิดไว้อาจจะไม่ใช่ก็ได้!

ที่มาแนวข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 27 วิชาภาษาไทย (160 หน้า) หน้าที่ 46 ข้อที่ 18