รวม Tense เน้น Grammar

คำบางคำความหมายอาจเหมือนกัน แต่เมื่ออยู่ในประโยค อาจจะใช้ไม่เหมือนกันก็ได้ ต้องจดจำการใช้สำนวนให้ดี แล้วจะได้ไม่ผิดพลาดเวลาใช้นะครับ