แนวข้อสอบ, คำถามที่มักตอบผิด

เรื่องภาษาใจ เพื่อน ๆ หลายคนคงรู้กันดี แต่ภาษาเขียน ใครกันที่เป็นคนเริ่ม เพื่อน ๆ ลองหาคำตอบกันดูนะ

ที่มาแนวข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 28 วิชาสังคมศึกษา

หน้าที่ 214 ข้อ 32 (หมวด ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก)