ประกาศ 20 รายชื่อ น้องๆ ผู้โชคดี ได้ที่นั่งฟรี รอบ 2

BRAND'S Summer Camp ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่เท่าไร?
เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ ปีที่ 29

1.จีณณา พงศ์วิไล
2.สุพิชชา เผือกขาว
3.ปนัชญ์กรณ์ จริยธัญรัตน์
4.พิชญนันท์ โหรวิทย์
5.ณิชกุล กระจ่างกิจชมชิด
6.ขวัญชนก แก้วทา
7.ณัฐสุดา กองทอง
8.พิมนภัส จำปาทอง
9.สุพิชชา นันชนะ
10.วริศรา โสดารัตน์
11.วรินทร ศรียงยศ
12.สุนนทญา ภู่บุบผากาญจน
13.กนกวรรณ คงเมฆ
14.นิศารัตน์ เฮงส่าย
15.กัญญารัตน์ กำหนดศรี
16.จิราภรณ์ ทิพสุวรรณ์
17.พิชชาพร เรืองขำ
18.สวรินทร์ โชคชัยปัถมาพร
19.วิลัยพร คำน้อง
20.วิราวรรณ ดอกพิกุล

น้องๆ ผู้โชคดีทั้งหมด 20 คน รอรับ SMS ยืนยันจากทีมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับ

ส่วนน้องๆ คนไหน พลาดโอกาสรอบนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า เร็วๆ นี้ นะครับ ^^