ENG Class Grammar พางง รวมตัวอย่างประโยคที่ออกสอบบ่อย ที่น้องๆมักเข้าใจ Tense ผิด

จำให้แม่นแล้วเอาไว้ใช้ให้ถูกกันด้วยนะครับผม