แนวข้อสอบ หรือตัวอย่างข้อสอบที่มักตอบผิด

คิดดูให้ดีก่อนจะตอบ เพราะคำตอบอาจไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆคิด!