เทคนิคพิชิตคำศัพท์- Synonyms

น้องๆ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้เลย ในห้องเรียน นอกบทเรียน หรือในบททดสอบก็ได้นะครับ


ที่มาข้อมูล : เอกสารประกอบคำบรรยาย แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาภาษาไทย (อ.อริสรา) หน้าที่ 6