รวม Tense เน้นแกรมม่า – กลอน Tense คู่ใน
พี่ BRAND’S ว่าถ้าน้องๆ จำ Tense ได้ Top ภาษาอังกฤษอยู่ที่น้องๆ แน่นอน! จำ Past Tense ให้ง่ายขึ้น ด้วยกลอนนี้!

พี่ BRAND’S ว่าถ้าน้องๆ จำ Tense ได้ Top ภาษาอังกฤษอยู่ที่น้องๆ แน่นอน!
จำ Past Tense ให้ง่ายขึ้น ด้วยกลอนนี้!


ที่มาข้อมูล : เอกสารประกอบคำบรรยาย แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาภาษาอังกฤษ (อ.อริสรา ) หน้าที่ 7