เทคนิคท่องจำบทเรียนให้ติดสมอง
การท่องจำของน้องๆ จะเข้าใจได้มากขึ้น เมื่อน้องๆ สามารถแยกประเภทของคำได้และสามารถนำไปใช้ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ พ้องรูป = รูปเหมือน , พ้องเสียง = เสียงเหมือน เหมือนทั้งรูป เหมือนทั้งเสียงแต่ความหมายไม่เหมือน เช่น ไก่ขัน ขันน้ำ

การท่องจำของน้องๆ จะเข้าใจได้มากขึ้น เมื่อน้องๆ สามารถแยกประเภทของคำได้และสามารถนำไปใช้ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์

พ้องรูป = รูปเหมือน , พ้องเสียง = เสียงเหมือน

เหมือนทั้งรูป เหมือนทั้งเสียงแต่ความหมายไม่เหมือน เช่น ไก่ขัน ขันน้ำ


ที่มาข้อมูล : เอกสารประกอบคำบรรยาย แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาภาษาไทย (อ.กิจมาโนชญ์) หน้าที่ 9