เคล็ดลับสมอง อ่านอย่างไรให้จำ Highlight อย่างไรให้มีศิลปะ

ก่อนสอบทุกครั้งอย่าลืมย่อยน้ำ ๆ ให้เป็นเนื้อ ๆ กันนะ ^^