สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

ความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นกุญแจสำคัญที่จะพาน้อง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นคณะไหน หรือมหาวิทยาลัยใด ก็ต้องล้วนใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ แล้ววันหนึ่งความฝันของน้อง ๆ ที่ได้ฝันไว้ มันก็จะกลายเป็นความจริง


ที่มาข้อมูล : จากวีดีโอ ติวสดกับ อ.อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ) วิชาชีววิทยา

ภาคอีสาน (ขอนแก่น) นาทีที่ 2:00:02