รวม Tense เน้นแกรมม่า – ลักษณะการเขียน (Style of Writing)

คำเหล่านี้แม้กระทั่งตามโจทย์ต้องมีให้เห็นอย่างแน่นอน น้อง ๆ ควรจำคำเหล่านี้ให้ขึ้นใจ เพราะจะได้ทราบว่าโจทย์ต้องการให้เราเขียนอย่างไร หรือแม้จะไปอยู่ในข้อสอบรูปแบบอื่น เราก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าข้อความในลักษณะแบบนี้จะเป็นอย่างไร


ที่มาข้อมูล : เอกสารประกอบคำบรรยาย แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาภาษาอังกฤษ (อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ) หน้าที่ 32