แนวข้อสอบที่มักตอบผิด, คำถามที่มักออกสอบ - วิชาฟิสิกส์

ไอโอดีน-131 (Iodine-131) หรือเรียกว่า นิวไคลด์รังสี คือ แร่ธาตุไอโอดีนที่มีคุณสมบัติเป็นสารกัมมันตรังสีที่มีความคงตัวต่ำ มีค่าครึ่งชีวิตของการสลายตัวประมาณ 8 วัน ซึ่งเกิดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน

สิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญทางการแพทย์ น้อง ๆ รู้กันไหมครับว่ามีประโยชน์อย่างไร?


ที่มาข้อสอบ : เอกสารประกอบคำบรรยาย

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาฟิสิกส์ (อ.อภิชัย ใจจิตร) หน้าที่ 102 ข้อที่ 26