ชีวะ (ชีวิต) น่ารู้! – สารต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์

ในร่างกายของเรามีส่วนประกอบซึ่งเป็นสารเคมีและธาตุต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้ดังภาพ ทุกส่วนมีความจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลย