รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์! – ข่าว TCAS 61 รอบ 1/2 มจพ.

ข่าวด่วน สำหรับน้อง ๆ สายนวัตกรรม สายนักประดิษฐ์ ถ้าใครมีผลงานทางนี้ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รอน้อง ๆ อยู่ โดยทั้งสองโครงการนี้ เปิดรับในหลายคณะเลยทีเดียว

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในลิงค์ด้านล่างเลยครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมรับตรงความสามารถด้านนวัตกรรมฯ (หุ่นยนต์)

http://www.admission.kmutnb.ac.th/rabieubkanrapsamakviteepiset2561-Robot.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมรับตรงความสามารถด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

http://www.admission.kmutnb.ac.th/rabieubkanrapsamakviteepiset2561-innovation.pdf

��Q{�i