แนวข้อสอบที่มักตอบผิด, คำถามที่มักออกสอบ - วิชาเคมี

พลังงานทดแทน ถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้ว พลังงานทดแทนยังช่วยลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลกได้อีกด้วย น้อง ๆ ลองตอบกันดูนะครับว่าเป็นข้อไหน ตรวจทานคำตอบด้วยการหมุนดูอีกฝั่งได้นะ


ที่มาข้อสอบ : เอกสารประกอบคำบรรยาย

แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาเคมี (อ.กรกฤช ศรีวิชัย) หน้าที่ 97 ข้อที่ 6

0V�:�U�