รู้ทันสังคม (ศึกษา) - ประเภทของศาสนา

ศาสนาบนโลกของเรามีอยู่มากมายหลายศาสนา เราจะสามารถจำแนกประเภทของศาสนาต่าง ๆ ได้ดังภาพนี้ น้อง ๆ จำไว้ให้ดีเลยนะครับ เพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับเรามาก ๆ ในการทำความเข้าใจและเรียนรู้สังคม


ที่มาข้อมูล : เอกสารประกอบคำบรรยาย แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาสังคมศึกษา (อ.ธนัช) หน้าที่ 20