คุยเฟื่องเรื่องภาษาไทย – กลุ่มคำและคำประสมแตกต่างกันอย่างไร?

กลุ่มคำ และ คำประสม อาจมีความคล้ายคลึงกันมาก ๆ แต่มีวิธีการสังเกตง่ายนิดเดียว กลุ่มคำจะเป็นคำที่ไม่ได้เกิดความหมายใหม่ แต่คำประสมจะเป็นคำที่เกิดความหมายใหม่ ดังตัวอย่างที่พี่แบรนด์ได้ยกตัวอย่างในภาพ :D


ที่มาข้อมูล : เอกสารประกอบคำบรรยาย แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาภาษาไทย (อ.กิจมาโนชญ์ หรือครูลิลลี่) หน้าที่ 10