แนวข้อสอบที่มักตอบผิด, คำถามที่มักออกสอบ - วิชาสังคมศึกษา

น้อง ๆ รู้กันหรือไม่ นักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น จะต้องทำหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน เพื่อป้องกันการเกิดการคอรัปชั่น หรือทุจริตขึ้น ซึ่งเอกสารนี้จะต้องขึ้นตรงต่อหน่วยงานหนึ่ง น้อง ๆ ลองตอบดูกันนะครับว่าเป็นข้อไหน? แต่ถ้าใครไม่รู้จริง ๆ ลองหมุนดูคำตอบได้เลยนะ


ที่มาข้อสอบ : เอกสารประกอบคำบรรยาย แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29

วิชาสังคมศึกษา (อ.ชัย) หน้าที่ 22 ข้อที่ 6