สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การสอบหรือเรื่อง ใด ๆ ก็ตาม “ความพยายาม” เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะสิ่งนี้จะนำพาน้อง ๆ ให้ไปสู่ความสำเร็จนะครับ สู้กันต่อไปนะ :D


ที่มาข้อมูล : จากวีดีโอ ติวสดกับ อ.นิทัศน์ ยศธสาร (ครูแจ๊กกี้)
วิชาภาษาไทย (ภาคอีสาน) นาทีที่ 2:05:37