วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกคน ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานและปฏิบัติตนตามรอยพระราชดำรัสต่อไปตราบนานเท่านาน