20 รายชื่อผู้โชคดี ได้ที่นั่งฟรี! จากแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์
มาแล้วครับ! สำหรับ 20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 1) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ สมองส่วนหน้า

1.สมิทธิ์ อนันต์สุวิโรจน์
2.พิรญาณ์ แก้วนิล
3.เกียรติภูมิ พฤฒิพิบูลธรรม
4.วรรษมน ชีวัฒนารมย์
5.พิมพ์ปวีณ์ สรารัตนกุล
6.พลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต
7.อัญชิสา แทนกอง
8.นิรัชพร พันสอาด
9.รวิสรา เกตุผาสุข
10.ยลดา ทับทิม
11.ประไพพรรณ แก้วทอง
12.วราพร วะโรรส
13.จิณห์นิภา ไตรอนันต์วุฒิกุล
14.ปณิชา ประวาลวรรณะ
15.ณัฐิกา พลเสน
16.จิณณ์สุภัค แซ่เลื่อง
17.ฐานดา ศุภสัญญา
18.กวิสรา ช่วยเอื้อ
19.จารุวรรณ รอดเพชร
20.สาธิดา สถาวรศีลพร

น้องๆ ผู้โชคดีทั้งหมด 20 คน รอรับ SMS ยืนยันจากทีมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับ

ส่วนน้องๆ คนไหน พลาดโอกาสรอบนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า เร็วๆ นี้ นะครับ ^^