ชีวะ (ชีวิต) น่ารู้! – ประเภทของห่วงโซ่อาหาร

ห่วงโซ่อาหารคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นลำดับเชื่อมโยงเส้นตรงและเส้นกลมในสายใยอาหาร โดยเริ่มจากพืชและต่อด้วยสัตว์กินพืช จากนั้นจะเกิดการกินเป็นทอดๆ นับว่าเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้


ที่มาข้อมูล : เอกสารประกอบคำบรรยาย แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 29
วิชาชีววิทยา (นพ.วีรวัช หรือ พี่วิเวียน) หน้าที่ 92