แนวข้อสอบที่มักตอบผิด, คำถามที่มักออกสอบ – วิชาสังคมศึกษา

วงแหวนแห่งไฟ (RING OF FIRE) ชื่ออาจจะฟังดูแล้วเหมือนได้ยินมาจากภาพยนตร์ แต่สถานที่แบบนี้มีอยู่จริง วงแหวนแห่งไฟ คือ บริเวณในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง มีลักษณะเป็นเส้นเกือกม้า ความยาวรวมประมาณ 40,000 กิโลเมตร และวางตัวตามแนวร่องสมุทร
น้อง ๆ ลองวัดความรู้รอบตัวดูนะครับ ว่าจะตอบถูกหรือเปล่าในข้อนี้

ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบเซเรบอส ปีที่ 28
วิชา สังคมศึกษา หน้าที่ 117 ข้อ 2