สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

ในทุก ๆ วัน เราก็มีความเหน็ดเหนื่อยจากการเรียนมาอยู่แล้ว จึงเป็นธรรมดา ถ้าเราจะรู้สึกล้าที่จะอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือแล้วไม่เข้าหัว ถ้ายังอ่านไม่ไหว น้อง ๆ ก็พักก่อนนะครับ ฟื้นตัวเมื่อไหร่ค่อยมาลุยกัน!