แนวข้อสอบที่มักตอบผิด, คำถามที่มักออกสอบ - วิชาสังคมศึกษา

ดินแดนชมพูทวีปเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก เพราะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นในที่แห่งนี้ และยังเป็นที่ที่พุทธศาสนิกชนหลากหลายคนไปแสวงบุญกันที่นั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คำถาม! ดินแดนชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล คือ พื้นที่ในประเทศใดในปัจจุบัน?

น้อง ๆ ลองตอบกันมาดูนะครับ แต่ก่อนตัดสินใจตอบก็ลองทบทวนคำตอบกันดี ๆ ก่อนนะครับ