เคล็ด(ไม่)ลับกระชับความตั้งใจ – สิ่งที่ควรเลี่ยงก่อนเข้าสนามสอบ

การเข้าห้องสอบแต่ละครั้งต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเรื่องการกินหรือการนอน ก็สามารถส่งผลกระทบกับเราได้ทั้งนั้น