เทคนิคพิชิตคำศัพท์ – สำนวนแสดงความเสียใจ, ขอโทษ

ประโยคที่แสดงความเสียใจ หรือขอโทษ สามารถใช้ได้หลากหลายคำ หลายสำนวน ซึ่งในแต่ละคำก็จะต้องใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ หรือเรื่องที่จะขอโทษ หากเป็นเรื่องที่ผิดเล็กน้อย ก็จะสามารถใช้คำว่า “Sorry” หรือ “Pardon (me) ได้ แต่ถ้าต้องการแสดงการขอโทษกับเรื่องที่ซีเรียสมาก ๆ ก็จะใช้ “That’s my fault” หรือ “Thoughtless of me” และในประโยคที่ว่า “I must apologize to you for …….” ก็จะใช้แสดงความขอโทษอย่างเป็นทางการ