รู้เฟื่องเรื่องภาษาไทย - การแบ่งวรรคตอนประโยค

ประโยคภาษาไทยในบางประโยคหากแบ่งวรรคตอนผิด สามารถสร้างความคลุมเครือและสื่อความหมายออกไปแบบไม่ถูกต้องได้ การแบ่งวรรคตอนจึงมีความสำคัญมาก ๆ


ที่มาข้อมูล : แนวข้อสอบเซเรบอส ปีที่ 28 วิชา ภาษาไทย หน้าที่ 77