รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์! – ข่าว Open House
การไป Open House ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยทีเดียวครับ เดือนนี้ถือว่ามีหลายมหาวิทยาลัยจัดกันอย่างคึกคัก ซึ่งจัดกันถึง 3 มหาวิทยาลัย พี่แบรนด์โน๊ตมาให้น้อง ๆ ไว้แล้วนะครับ สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั้นได้เลย ติดตามรายละเอียด Open House (มหาวิทยาลัยมหิดล) อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mahidol.ac.th/openhouse/ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://openhouse.mahidol.ac.th/ ติดตามรายละเอียด Open House (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อ่านต่อเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/view/oeqd-cmu/home ติดตามรายละเอียด Open House (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) อ่านต่อเพิ่มเติมที่ http://openhouse.swu.ac.th/ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://www.eventpop.me/e/2425-swuoph2017


การไป Open House ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยทีเดียวครับ เดือนนี้ถือว่ามีหลายมหาวิทยาลัยจัดกันอย่างคึกคัก ซึ่งจัดกันถึง 3 มหาวิทยาลัย พี่แบรนด์โน๊ตมาให้น้อง ๆ ไว้แล้วนะครับ สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั้นได้เลย

ติดตามรายละเอียด Open House (มหาวิทยาลัยมหิดล) อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่

https://www.mahidol.ac.th/openhouse/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://openhouse.mahidol.ac.th/

ติดตามรายละเอียด Open House (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อ่านต่อเพิ่มเติมที่

https://sites.google.com/view/oeqd-cmu/home

ติดตามรายละเอียด Open House (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) อ่านต่อเพิ่มเติมที่

http://openhouse.swu.ac.th/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://www.eventpop.me/e/2425-swuoph2017