เคล็ด(ไม่)ลับกระชับความตั้งใจ – วิธีลดความตื่นเต้นในการสอบสัมภาษณ์

หลายสนามสอบก็เริ่มมีการทดสอบ TCAS ในรอบแรกกันแล้ว พี่แบรนด์เลยมีเคล็ด (ไม่) ลับ วิธีลดความตื่นเต้นในช่วง “การสอบสัมภาษณ์” มาฝากกันครับ