คำสอนของพ่อ

สิ่งสำคัญในการศึกษานอกเสียจากเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในตัวเราเองแล้วนั้น จะต้องทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอีกด้วย เพื่อบ้านเมืองของเราที่จะพัฒนาก้าวไกลมากยิ่งขึ้น


ที่มาข้อมูล : http://www.thaihealth.or.th/Content/21644-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%...