วันครบรอบวันสวรรคต
พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ตราบนิรันดร น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์ตราบนิรันดร
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด