สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

ในการเรียนทุกวิชา เราควรจะศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อไหร่ที่เราหยุดอยู่กับที่ เราอาจเสียโอกาสหรือเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดไปในชีวิตก็ได้