เคล็ด(ไม่)ลับกระชับความตั้งใจ – การแต่งกายในโครงการ BRAND’S Summer Camp

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อยากให้น้อง ๆ ทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้นนะครับ อีกอย่าง ถ้าเจอเพื่อนใหม่ จะได้รู้ด้วยนะ ว่ามาจากโรงเรียนอะไรและชื่ออะไร :P