คำสอนของพ่อ

ความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพราะมันจะเป็นบันไดสำคัญที่จะพาเราไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ